Ulazne jedinice
Uređaji koji se koriste za unos informacija u računar nazivaju se ulazne jedinice. Najčešće se za unos programa i podataka koristi tastatura. Osim tastature kao ulazne jedinice koriste se i miš, skener, digitalni foto aparat, digitalna kamera, mikrofon, digitajzer (grafička tabla), čitač bar koda.

sl. Tastatura

sl. Miš

sl. Skener

sl. Digitalni fotoaparat

sl. Digitalna kamera

sl. Mikrofon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 sl. Čitač bar koda

 sl Optički čitač

 sl. Magnetni čitač

 sl. Džojstik

 sl. Trekbol

 sl. Tačped

 sl. TV FM karta

 sl. Digitajzer